Parochie-bulletin "Geloven met de Kerk"

Het gezin

Het katholiek gezin in de huidige maatschappij door pastoor van der Mee

Liefde en trouw

Als de liefde soms verflauwt, dan is er nog de trouw
Zo kom ik steeds weer opnieuw uit bij de woorden: "Ik hou van jou".

Dit zelfgemaakte gedichtje stond gedrukt op de kaart, verzonden bij gelegenheid van een zilveren huwelijksfeest. Dat liefde en trouw bij elkaar horen, wijst de ervaring uit. In een goede verliefdheid komt de trouw aan elkaar als vanzelfsprekend naar voren: men wil bij elkaar blijven. De trouw wordt opgeroepen door de liefde. Mensen die verliefd zijn, kunnen zich niet voorstellen dat hun liefde voor elkaar zou verwelken. Men wil zich voor altijd aan elkaar toewijden. We horen het in zoveel liefdesliedjes op de T.V. en de radio, waarin dan gezongen wordt: "Ik kan geen dag meer leven zonder jou" .
De trouw wordt zo logisch door de liefde opgeroepen. Echte liefde duurt nooit even. En de volgende stap is dan ook, dat de trouw ervoor zorgt dat het verbond dat in liefde is gesloten, ook in liefde kan blijven verankerd, door het anker van de trouw. Het mag een troost zijn voor gehuwden dat als de liefde bij wijze van spreken even niet zo sterk aanwezig is, dat zij dan toch aanwezig is in het teken van de trouw. Gelukkig maar! .

Voorbeeld: De H. Mis in het leven van het gezin

In de H. Mis zijn er vele momenten die wij ook terugvinden in het dagelijks leven. Als we zien hoezeer die in elkaars verlengde liggen, dan kunnen wij niet alleen die momenten in de H. Mis dieper beleven maar kunnen we die momenten ook een plaats geven in ons gezinsleven. We hebben dan niet alleen een H. Mis op zondag maar elke dag een H. Mis. Twee voorbeelden.
Elke H. Mis kent een dienst van het Woord. We luisteren naar God, maar oh wee als we dat thuis niet hebben geleerd. Als gezinsleden elkaar niet meer verstaan, als ouders niet gevoelig zijn voor de woorden van hun kindcren en omgekeerd, kunnen we dan nog God verstaan? God spreekt niet alleen tot ons in de H. Mis maar ook thuis in en door hen met wie wij leven.
Een ander belangrijk onderdeel van de H. Mis is het offer: Christus geeft zichzelf. In het gezinsleven neemt het jezelf wegcijferen een grote plaats in, omdat je je steeds weer moet inzetten en je geven aan de ander. Dat leren we van Christus.

Laten we proberen het leven van elke dag te beleven in het verlengde van de Eucharistie. Dan krijgen we een eenheid tussen de Eucharistie en het dagelijks leven.

Een overzicht

Terug naar Ondersteuning Katechese

Terug naar Kerk Nederland