CENTRUM VOOR BEZINNING

Burgstraat 46, 9000 GENT

(op werkdagen: 9.00 u.- 11.30 u.)

( 09/225 57 87

fax 09/233 13 17

DE INHAM VAN DE KARMEL

Je leven is als een stroom. Een stroom zoekt de zee. In het turbo-ritme van je dagelijkse leven dat vaak bruist en kolkt, ben je blij eens langs je levensstroom te gaan zitten. Je rustig te bezinnen. Het doet je goed als je een inham vindt voor spirituele herademing. Je geestelijke oriëntatie op God en op de kerkgemeenschap, op het gebed en het engagement kan zo gevoed of soms al eens bijgesteld worden. Je levensstroom moet inderdaad soms een belangrijke wending nemen. Je bent aan bekering toe, op weg naar de definitieve godsontmoeting: de zee. Het Centrum voor Bezinning te Gent kan voor jou telkens weer je inham zijn op weg naar de zee.

Zie ook:

Karmel Vlaanderen


Overzicht R-K Kerk Nederland