RK-Kerk

Overige Katholieke BronnenStichting Kerk in Nood/Oostpriesterhulp
Aid to the Church in Need
Memisa, Cordaid en Memisa
Solidaridad en Solidariteit.net
Deutscher Caritas Not sehen und handelen en Misereor
Poverello, Broederlijk Delen
Stichting Terminale ThuisZorg Delft en omstreken
Augustijnsinstituut met spiritualiteit van Augustinus
Solidariteit.net Prit Communicatie, Business projects for humanitarian aid

Stichting Samuel (kinder en jeugdwerk, catechese, toerusting, etc.)
Katechismus 'site' van Katholiek Nederland
Verzendboekhandel Colomba
Stichting de Boog
Stichting St Athanasius kindercatechese
'Eerste Communie' bij RKK
Zo ken ik iemand (KRO)
Over GELOOF, over hoop en over liefde, Piet Goris, Epe

Liturgie.Net
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk

www.4ingen.be. Liturgische teksten en vieringen
Vereniging voor Latijnse Liturgie
Adoremus (Liturgie etc.)

Thomas-Instituut Utrecht
Thomas-website voor godsdienstleerkrachten Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Univeristeit Leuven
Digitaal Theologisch Centrum (Utrecht)
Katholiek Nieuwsblad De Katholieke Vraagbaak Johannes Andreae, (canoniekrechtelijk)

Tempora bevordert de deelname van Katholieken aan het publieke debat.
katholieke ontmoetingen (RKK)
Katholiek Nieuwsblad Met recente artikelen, documenten, etc.
Pax Christi Sint Petrus Canisiusstichting
Meditaties bij zondagsevangelies, Dr J. Bots S.J.(Jaar C)
Pax Christi - Nederland, Pax Christi - Vlaanderen en Pax Christi - Internationaal
Catholic-Pages.com; Catholic Start Directory
Contact Rooms-Katholieken
IHGO Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding
HeiligenNet
Reli-update
CRK Inspiratie Magazine
Tijdschriften Emmaus en Communio

Kerknet Nederland Kerkprovider = St. Interkerk met o.a. Preken.nl Romereis.nl, Heiligen.nl Doopsel.nl, Eerste-communie.nl, Hemelvaartsdag.nl, Pinksterfeest.nl, HHart.nl, Kruisweg.nl, kruisteken.nl, Drieeenheid.nl, eucharistie.nl = Eucharistisch-congres.nl, Stjans.processie.nl, heiligjaar.nl, Gezinnen.nl, Adventtijd.nl, Kersttijd.nl, marialiederen, Gregoriaans.nl etc.etc.etc (ca 200 domeinnamen)

Duitse Autobahnkirche katholische Glaubensinformation met o.a.spiritualiteit
Stichting Ondersteuning Katechese met het Parochie-bulletin

Werkgroep audiovisuele middelen

Catholic Educator's Recource Center

Don Bosco College, landelijke katholieke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo.

Thomas
KASKI - Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Radboudstichting
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
Missio, nationaal bureau pauselijke missiewerken Nederland.
Marriage encounter Henri Nouwen Stichting
De Zonnebloem

Katholieke startpagina
Katholieke Bijbel Stichting

Kerk van de Friezen Rome
De Vlaamse Bijbelstichting
Stichting Instituut voor Katholieke Informatie (IKI) IKI
Katholicisme in België
Dominicaans centrum

Haagse Bedevaarten, organiseert diverse bedevaarten
Marriage Encounter Nederland
'Site' gewijd aan Johannes Paulus I
Nederlands Genootschap van Sint Jacob
JakobsNet Santiago de Compostella, Camino, Caminho-links Santiago de Compostella met webcams

Parochie en praktijk r.k. parochie van Geertruidenberg en Raamsdonk
Platform Mesenrechten educatie
Katholisch Sociales Institut (Köln)
Una Voce Nederland en Stichting ECCLESIA DEI Delft
Congregation for the Clergy (Congregatie voor de Clerus) met veel documentatie die met name voor priesters, diakens, pastorale werkers en catecheten van belang is.
Nederlandse Katholieke Oudervereniging nko
Katholiek het jaar door en Geschiedenis Katholicisme(KDC)
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Leuven
Santiago de Compostella
Daily Catholic

Edith Stein bij Carmelnet
Passiespelen Tegelen 2000
E3mil-Catholic web portal The Missionaries of Faith Foundation
Dialogue Interreligieux Monastique
The Catholic Encyclopedia en New advent met Pillar of Fire, Pillar of TruthLes dominicains Province de France
Katholiek Documentatie Centrum (Universiteit Nijmegen).
Redemptoristen Oostenrijk
Opus Dei
Koninklijke Bibliotheek Den Haag (Dutchess) Rubriek 11 Theologie, godsdienstwetenschappen met o.a. Theologie: algemeen , Bijbel: algemeen , Oude Testament: algemeen , Kerkgeschiedenis: rooms-katholicisme , Praktische theologie: algemeen , Praktische theologie: liturgie
Theologische Faculteit Katholieke Universiteit Leuven

Christus Rex Algemeen. Veel kerkelijke documenten en kunst (o.a. Sixtijnse kapel) op het net gezet door een slachtoffer van het communisme. Ook veel foto's die hiermee verband houden.
Thomas Merton in de Lage Landen
Newsgroup: bit.listserv.catholic (Een bekende nieuwsgroep.)
De St. Jan van den Bosch
The Work of God  Discussielijsten Catholic Issues and facts.
Trinity Communications en log eens in bij een forum als gast
Catholic Online on the web
EWTN Global Catholic Network

Catholic Information Network met diverse Mailing lists Catholic Information Center on the Internet
Catholic Charismatic Center
Catholicity
Ab Editions avec La revue «La Charité» et Forums de discussions.
Mission de France Bienvenu a Pontigny, about French working priests.
Carmelnet.org
Schönstattbewegung
De H. Mis
PARTENIA Nederlands

SEDOS
Free Clipart
Theological Faculty Univ. of Würzburg / Germany
Catholic Goldmine (Chris Miller)
Pagina uit Ierland o.a. met Schoenstatt Shrine
Life teen programma
Sacramenten bij Catholicos.orgeXTReMe Tracker