RK-Kerk

Kerkelijke 'Sites'

Vaticaan
Officiële Vaticaanse "website" met The Holy See en Benedictus XVI
met Messages Johannes Paulus II, Overzicht Johannes-Paulus II, Yahoo-Johannes Paulus II, Yahoo News John-Paul II The Roman Curia, News Services, Vatican City State, Library/ Secret archives

The Vatican Museums
Televisie Archief Vaticaan,
Congegration of the Clergy, De Kardinalen, Kardinalen, Kardinalen, Cardinals, Cardinals,
Yahoo News Vatican and Cardinals
Links Johannes Paulus II, links Johannes Paulus II, Tu es Petrus EWTN, JP II, idem, en Jubeljaar

Congregatie v.d. geloofsleer, Congegratie voor de clerus
Pauselijke raad voor de leken, Pauselijke raad voor pastoraat en gezondheidszorg

Consilium conferentiarum Episciporum Europae (CCEE)

Wereldkerk en oecumene bij katholieke ontmoetingen

rkkerk.nl: de Nederlandse Kerkprovincie
Katholiek Nederland.nl met o.a. de Bisschoppenconferentie, en Bisdommen,
Overzicht parochies bij Katholieke ontmoetingen

Aartsbisdom Utrecht, het Ariënskonvikt
Willibrordhuis
Bisdom Groningen
Bisdom Haarlem en idem met Dekenaat Amsterdam en Willibrordhuis" Groot-Seminarie.
Bisdom 's-Hertogenbosch met het Sint-Jans Centrum
Bisdom Breda met Bovendonk opleidingen
Bisdom Roermond
Den Bosch Bisdom Rotterdam met o.a. priesteropleiding Vronesteyn , Vliethaghe (regio Den Haag),

Kerknet Vlaanderen en Waalse Bisschoppenconferentie

Aartsbisdom Luxemburg

Bisschoppenconferentie Frankrijk
Chartres

Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE)

Katholieke Instituten Spanje Conferencia Episcopal Espaniola met Toledo, Pamplona, etc.

Katholieke Kerk Duitsland en www.kath.de, Duitse Bisschoppen Conferentie en Priester seminarie Trier

Katholieke kerk in Zwitserland met o.a. Bisdom Lugano Chur

Aartsbisdom Dublin

Katholieke Kerk Noorwegen met overzicht Catholic Dioceses around the world. Katholieke Kerk Zweden, Katholieke kerk Denemarken
European Catholic News Web Europese Bisschoppen-Conferentie

 KATHWeb-Homepage (Kerk in Oostenrijk) en Aartsbisdom Salzburg, en Diocese Linz

Katholieke Kerk Italie

Katholieke Kerk in Portugal en Voz Portucalense

Aartsbisdom Lodz Polen

Hongaarse Katholieke Kerk met links
Catholic in Church Slovenia met Aartsbisdom LJUBLJANA
Katholieke Kerk Kroatie
Theologische Faculteit Tjechische Republiek en Charles University in Prague
Archabbey of Pannonhalma R.-K. Kerk in Hongarije
Romania: Alba Iulia diocese
Slovakia: Bishops' Conference of Slovakia
Bosnia: Bosnia and Herzegovina

Czech Bishops' Conference of Czech Republic

Diocees Bandung Indonesie


Canadese Bisschoppenconferentie

Diocèse de Montréal

Catholic Information Center on Internet Internet directory

R.K.Kerk Libanon

Bisschoppenconferentie Australie

Catholic Archdiocese of Sydney en Catholic Communications Sydney

CBCI Catholic Bishop's Conference of India

Catholic Archdiocese of Singapore met overwegingen

Catholic Archdiocese Kuala Lumpur Malaysia

CELAM Latijns-Amerikaanse bisdommen en bronnen.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB

Conferencia Episcopal de Chile

Katholieke kerk in Agentinie

Arquidiócesis de Santa Cruz Bolivia (Spanish)

R.-K. Kerk Puerto Rico

Bisschoppen Conferentie Korea

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO

Bisschoppenconferentie Verenigde Staten

Archdioceses U.S.
Atlanta, Georgia, Baltimore, Maryland, Chicago, Illinois, Cincinnati, Ohio, Los Angeles, California, Milwaukee, Wisconsin, New York, New York, Newark, New Jersey, Omaha, Nebraska, Philadelphia, Pennsylvania, San Francisco, California, Seattle, Washington, Washington, D.C.. Catholic Dioceses

eXTReMe Tracker