Parochie-bulletin "Geloven met de Kerk"

Jongeren-katechese

Fijne teksten voor jongeren van deze tijd door pastoor Prasing

Een voorbeeld:

Inleiding

In de rubriek jongeren-katechese willen we dit jaar stilstaan bij de twaalf artikelen van het geloof; onze geloofsbelijdenis, die we wekelijks tijdens de eucharistieviering uitspreken.
Aan het einde van dit jaar zullen we literatuursuggesties geven om het gebodene te verdiepen.
Zoals wij in de vorige uitgave schreven zou in deze rubriek het leven van mensen, die zich radicaal voor het geloof in Christus hebben ingezet, behandeld worden. Deze artikelen zullen binnenkort in de nieuw uit te komen rubriek: "Kerkhistorie" opgenomen worden.

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

Als je iemand gelooft, dan betekent dat, dat je hem of haar vertrouwt en er vanuit gaat dat die persoon de waarheid spreekt. Als je IN iemand gelooft, dan zeg je daarmee méér; de hele persoon over wie het gaat vertrouw je dan. Wanneer je uitspreekt dat je in God gelooft, zeg je daarmee op de eerste plaats dat je je leven toevertrouwt aan Hem. Het zou allemaal wat gemakkelijker zijn als we precies wisten wie God was, als we Hem konden plaatsen binnen een bepaald hokje. Toch weten we meer over God dan we op het eerste moment denken. God laat zich via velerlei wegen zien: de natuur, in de Bijbel en heel bijzonder in het leven van zijn Zoon Jezus. En tot slot in de daarna ontstane kerkelijke traditie.

Als we zeggen dat God de "Schepper van hemel en aarde" is, geven we aan dat onze aarde een goddelijke oorsprong heeft. Dit geloof in de éne God hebben we gemeenschappelijk met de Joden en de Islamieten. Wij allemaal geloven dat onze wereld gedragen wordt door God, de Vader. En zo kun je je laten overweldigen door de schoonheid van de bergen, de zeeën en de bossen. Wanneer je de pracht van de natuur op je laat inwerken, proef je zeker iets van God.

De kroon op de schepping, het mooiste dat de natuur heeft voortgebracht is de mens. In mensen herken je - als het goed is - dus zeker iets van God. In de omgang van mensen met elkaar, in de zorg en liefde voor elkaar licht iets van God op. Daarom zingen we op Witte Donderdag altijd: "Daar waar vriendschap heerst en liefde, dáár is God". Johannes zegt: "God is liefde" en voegt hij er aan toe: "Iedereen die liefheeft kent God, en een mens zonder liefde kent God niet". Het meest zichtbaar is God geworden in de edelste mens die ooit geleefd heeft: Jezus van Nazareth, de Christus.

Volgende pagina

Terug naar Ondersteuning Katechese

Terug naar Kerk Nederland