Parochie-bulletin "Geloven met de Kerk"

Kerkelijke documenten

Informatie over recente encyclieken enz.
door rector dr. de Korte

Voorbeeld:
Leven uit het geloof

Tien jaar na het verschijnen van het eerste deel van de Duitse katechismus voor volwassenen over de geloofsbelijdenis en de sacramenten, verscheen vorig jaar het tweede deel over de moraal. Het boek heeft als titel "Leben aus dem Glauben" meegekregen en is o.a. door Herder uitgegeven.
Het tijdstip van uitgave, maakte een verwerking van gegevens uit de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK) (1992) en de encycliek "Veritatis Splendor" (1993) mogelijk. In opbouw volgt dit boek de structuur van het moraalgedeelte van de KKK.

Na een eerste deel over grondslagen en kernbegrippen van de moraal, volgt in het tweede deel een behandeling van de tien geboden als woorden ten leven. Evenals het eerste deel wordt ook dit deel van de katechismus gekenmerkt door een heldere schrijfstijl. Eindredacteur Wilhelm Ernst heeft mooi werk geleverd. Allerlei actuele themata uit de macro-en microethiek worden aan de orde gesteld. Concrete spanningen tussen de katholieke leer en de moderne cultuur worden niet verzwegen. De lezer krijgt al met al een goede oriëntatie voor het eigen zedelijk leven.

Dit boek, dat onder verantwoordelijkheid van het Duitse episcopaat is uitgegeven, zal hopelijk ook in ons land een ruime verspreiding vinden.Voor pastores en anderen met een verkondigingstaak vormt het een toegankelijk hulpmiddel. Hopelijk kunnen wij t.z.t. ook een Nederlandse vertaling tegemoet zien.

Volgende pagina

Terug naar Ondersteuning Katechese

Terug naar Kerk Nederland