Parochie-bulletin "Geloven met de Kerk"

Parochie-ervaring

Wel en Wee in de parochie door Pastoor Spooren

Een voorbeeld:

Henk.... arm van geest, rijk van hart

Henk overleed op 17-jarige leeftijd. Hij was de jongste in een gezin van vijf kinderen. Alles wat er bij de bevalling mis kon gaan, ging er mis. Henk bleek meervoudig gehandicapt te zijn. Teleurstelling, verdriet en woede bij zijn ouders. "Waarom moest ons dit overkomen? Kunnen we het aan? Heeft Henk toekomstmogelijkheden?" Dankzij de steun van enkele goede vrienden en familieleden, was er uiteindelijk aanvaarding. Het besef van dankbaarheid groeide. Dit kind is, juist met deze handicaps, ook voor ons uniek. Dit kind is door God aan onze zorgen toevertrouwd.

Zijn broers en zussen waren dol op hem. Henk kan niet spreken. Op allerlei manieren was echter contact met hem mogelijk. Bijvoorbeeld door hem te strelen en met hem naar muziek te luisteren.
Als zijn broers en zussen van school thuis kwamen, gingen ze hem eerst hun belevenissen vertellen. Als ze terugkwamen na het kopen van nieuwe kleren, lieten ze die eerst aan Henk zien. Aan zijn oogopslag zagen ze of hij het met de gemaakte keus eens was.

De laatste jaren moest hij steeds het bed houden. Zijn familieleden deden alles om het hem zo dragelijk mogelijk te maken. Hoe genoot hij van de muziek van de popgroep "Queen". Er was elke keer een glimlach als hij naar: "I want to break free" luisterde. Verlangde hij ernaar om vrij te zijn? Om voorgoed bevrijd te zijn van de ketens van de vele handicaps?

Op een avond sliep hij rustig in. Aan zijn graf zeiden zijn ouders: "Op zijn eigen manier gaf Henk ons veel te denken. Hij is in zijn arm-van-geest zijn rijk-van-hart geweest. En vanuit warme hart heeft hij ons veel goeds geschonken.

Volgende pagina

Terug naar Ondersteuning Katechese

Terug naar Kerk Nederland