Delftse Ommegang, jaarlijkse Maria van Jesse Ommegang Delft


De oorsprong van deze ommegang ligt in de Middeleeuwen. In 1327 kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria. Toen zij, nadat ze gebeden had, de H.Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een 'ommegang' te houden ter ere van Maria van Jesse. Door de reformatie kwam er echter een einde aan deze traditie.
In 1929 werd dit eerbetoon aan Maria weer in ere hersteld door een aantal jongeren, leden van de studentenvereniging Sanctus Virgilius. Sedertdien nemen jaarlijks op de zondag na het feest van St. Odulfus (12 juni) velen uit Delft en omstreken deel aan deze ommegang, die - in tegenstelling tot de Middeleeuwen - nu in stilte wordt gelopen en een meditatief karakter heeft gekregen.

Ook in juni 2007 is de Ommegang weer gehouden op zondag 17 juni; de voorganger was pastor Tjeerd Visser
Het thema was: "Delft Mariastad"

In de de Maria van Jesse Kapel staat een middeleeuws mariabeeld dat aan het oorspronkelijke beeld herinnert.
In de kapel is een wandkleed met de boom van Jesse (middeleeuws voor Isaï).
Uit Isaï, de vader van David, rijst een tak omhoog; uit de twijgen ontspruiten zijn nakomelingen, bij de laatste scheut Maria en Jezus.
Op de gebrandschilderde ramen is een afbeelding van het wonder van Machteld te zien,
evenals een afbeelding van de ommegang door middeleeuws Delft.
De kapel is dagelijks toegankelijk door een ingang aan de Jozefstraat,
een steeg naast de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. Velen komen daar overdag voor een kort gebed of voor een moment van bezinning.


Link naar 'site' Delftse Ommegang

Foto's Ommegang in Delft
De route van de Ommegang in Delft
Maria op internet
overzicht RK-Kerk
Kerkelijk Delft

(naar boven)