MARIA VAN JESSE (DELFT)


Moeder Maria,

Eeuwenlang wordt U hier in Delft vereerd onder de titel:
'Maria van Jesse'.
Bemoedigd door Uw glimlach, vonden velen hier bij U kracht, steun en verhoring.
In groot vertrouwen leg ook ik mijn zorgen en verlangens aan U voor.
Wees mijn voorspreekster bij Uw Goddelijke Zoon.
Wijs mij de weg naar de bron van de vreugde: Het Kind op Uw schoot.
Begeleid mij op mijn pelgrimstocht,
dan zal ik eens het geluk van de hemel verkrijgen,
dat U reeds bezit als Koningin en Moeder.

Amen.

Terug naar Ommegang
Terug naar RK-Delft
Terug naar RK-Nederland